Kattojen kuntotarkastukset

 

Katon kunto kannattaa tarkastaa säännöllisesti. OKR:n kattoteknikon tekemä tarkastusraportti sisältää puolueetonta tietoa katon eri osien kunnosta, mahdollisista riskeistä, huoltotarpeista sekä mahdollisistavarustepuutteista tai -virheistä. Voimme liittää raporttiimme myös suosituksemme tarvittavista toimenpiteistä ja hinta-arviot niiden toteuttamisesta.

OKR:N KUNTOTARKASTUS - PALVELUKUVAUS:

  • katemateriaalin kunnon tarkastus
  • katteen pinnoitteen tarkastus
  • piippujen, läpivientien, seinälle nostojen ym. tarkastus
  • vesikaton turvavarusteiden kunnon ja kiinnitysten tarkastus
  • vesikaton alapuolisten rakenteiden tarkastus (mahdollisuuksien mukaan)
  • sadevesijärjestelmän kunnon tarkastus
  • kuvallinen kuntoraportti
Tarkastuksesta saatavaa raporttia voi hyödyntää myös katon elinkaarisuunnittelussa. Ennaltaehkäisevä ja säännöllinen tarkastus säästää rahaa kiinteistön omistajalle, sillä laiminlyödyt ongelmakohdat voivat vuosien kuluessa aiheuttaa mittavia vaurioita kiinteistön rakenteisiin, mikä voi johtaa suuriinkin remontteihin.